10.797222346,106.677222250

ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN CUNG CẤP BỒN NƯỚC CÁC QUẬN HUYỆN TP HCM

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ 1500L NGANG

-3% 5.350.000 đ 5.500.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1500L THANH LÝ

-17% 2.600.000 đ 3.100.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L THANH LÝ

-7% 3.000.000 đ 3.200.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 3000L THANH LÝ

-15% 4.200.000 đ 4.900.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 5000L THANH LÝ

-13% 7.800.000 đ 8.900.000 đ

ĐẠI ĐIỂM CHUYÊN CUNG CẤP BỒN NƯỚC CÁC QUẬN HUYỆN TP HCM, là nhà phân phối, đại lý cung cấp bồn nước lớn nhất hiện nay trong cả nước.

ĐẠI ĐIỂM CHUYÊN CUNG CẤP BỒN NƯỚC CÁC QUẬN HUYỆN TP HCM, Bồn nước nhựa, Bồn nước cũ, Bồn nước Inox, Nơi cung cấp bồn nước

Hỗ trợ (24/7) 0969 731 172

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60