10.797222346,106.677222250

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH ĐA CHỨC NĂNG

BỒN NƯỚC NHỰA 5000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-9% 11.700.000 đ 12.790.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L NGANG ĐẠI THÀNH

-17% 2.550.000 đ 3.056.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 10000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-9% 21.700.000 đ 23.682.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 700L NGANG ĐẠI THÀNH

-19% 1.800.000 đ 2.200.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 500L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-6% 1.250.000 đ 1.320.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 700L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-22% 1.400.000 đ 1.789.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-10% 1.950.000 đ 2.159.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-16% 3.400.000 đ 4.020.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 3000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-7% 6.600.000 đ 7.050.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 4000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-5% 8.550.000 đ 8.976.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 300L NGANG ĐẠI THÀNH

-21% 1.349.000 đ 1.690.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 500L NGANG ĐẠI THÀNH

-12% 1.350.000 đ 1.530.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1500L NGANG ĐẠI THÀNH

-14% 4.500.000 đ 5.190.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L NGANG ĐẠI THÀNH

-3% 4.970.000 đ 5.100.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành đa chức năng ( ĐCL ) miễn phí vận chuyển và lắp đặt, cam kết bảo dưỡng định kỳ $ bảo hành sử dụng lâu dài 10 năm tuổi thọ. Bền bỉ chống được tia độc hại.

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH ĐA CHỨC NĂNG, bồn nhựa thanh lý, Bồn nhựa giá rẻ, Bồn nhựa đại thành

Hỗ trợ (24/7) 0969 731 172

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60