10.797222346,106.677222250

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH ĐA CHỨC NĂNG

BỒN NHỰA ĐCN ĐẠI THÀNH 10000 LÍT ĐỨNG

-9% 21.700.000 đ 23.682.000 đ

BỒN NƯỚC 500L ĐỨNG NHỰA ĐẠI THÀNH DCN

-6% 1.250.000 đ 1.320.000 đ

BỒN NƯỚC 700L ĐỨNG NHỰA ĐẠI THÀNH

-9% 1.550.000 đ 1.689.000 đ

BỒN NƯỚC 1000L ĐỨNG NHỰA ĐẠI THÀNH DCN

-3% 2.100.000 đ 2.159.000 đ

BỒN NƯỚC 2000L ĐỨNG NHỰA ĐẠI THÀNH DCN

-16% 3.650.000 đ 4.320.000 đ

BỒN NƯỚC 3.000L NHỰA ĐẠI THÀNH ĐỨNG DCN

-3% 6.950.000 đ 7.150.000 đ

BỒN NƯỚC 5000L ĐỨNG NHỰA ĐẠI THÀNH

-13% 12.100.000 đ 13.790.000 đ

BỒN NƯỚC 1500L NHỰA ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-21% 2.850.000 đ 3.600.000 đ

Bồn nước nhựa DCN ĐẠI THÀNH 1.000L ngang

-17% 2.550.000 đ 3.056.000 đ

BỒN NƯỚC 700L ĐỨNG NHỰA ĐẠI THÀNH DCN

-12% 1.950.000 đ 2.200.000 đ

BỒN 300L NGANG NHỰA ĐẠI THÀNH ĐCN

-21% 1.349.000 đ 1.690.000 đ

BỒN NƯỚC 500L NHỰA NGANG ĐẠI THÀNH

-2% 1.500.000 đ 1.530.000 đ

BỒN 1500L NGANG NHỰA ĐẠI THÀNH DCN

-14% 4.500.000 đ 5.190.000 đ

BỒN 2000L NGANG NHỰA ĐẠI THÀNH DCN

-3% 4.970.000 đ 5.100.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành đa chức năng ( ĐCL ) miễn phí vận chuyển và lắp đặt, cam kết bảo dưỡng định kỳ $ bảo hành sử dụng lâu dài 10 năm tuổi thọ. Bền bỉ chống được tia độc hại.

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH ĐA CHỨC NĂNG

Hỗ trợ (24/7) 0969 731 172

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60