10.797222346,106.677222250

BỒN NƯỚC NHỰA CŨ NẰM

Bồn nhựa 500L nằm đã qua sử dụng giá rẻ

-15% 850.000 đ 1.000.000 đ

Bồn nhựa 700L nằm cũ giá rẻ

-16% 1.100.000 đ 1.300.000 đ

Bồn nhựa 1500L nằm cũ giá rẻ

-40% 2.000.000 đ 3.300.000 đ

Bồn nước nhựa 500 lít cũ giá rẻ

-40% 600.000 đ 1.000.000 đ

Bồn nước nhựa 700 lít cũ giá rẻ

-31% 900.000 đ 1.300.000 đ

Bồn nước nhựa 1000 lít cũ - Bồn nước 1 khối

-22% 1.500.000 đ 1.900.000 đ

Bồn nước nhựa 1500 lít cũ giá rẻ

-18% 2.400.000 đ 2.900.000 đ

Bồn nước nhựa 2000 lít cũ - Bồn nước 2 khối

-17% 3.000.000 đ 3.600.000 đ

Bồn nước nhựa 300l lít cũ giá rẻ

-36% 550.000 đ 850.000 đ

Bồn nhựa nằm cũ giá rẻ chất lượng tốt đánh giá tiêu chuẩn 90 - 95% như bồn mới, bảo hành sử dụng 10 - 20 năm tuổi, dùng để chứa đựng nước sinh hoạt, thực phẩm,...

BỒN NƯỚC NHỰA CŨ NẰM

Hỗ trợ (24/7) 0983 630 549

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60