10.797222346,106.677222250

BỒN INOX HWATA ĐỨNG

BỒN NƯỚC INOX HWATA 300 LÍT ĐỨNG

-20% 2.088.000 đ 2.589.700 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 500 LÍT ĐỨNG

-15% 2.547.000 đ 2.978.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 700 LÍT ĐỨNG

-23% 3.020.000 đ 3.897.520 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 1000 LÍT ĐỨNG

-11% 3.868.000 đ 4.305.800 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 1500 LÍT ĐỨNG

-8% 5.567.000 đ 5.999.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 2000 LÍT ĐỨNG

-9% 7.333.000 đ 8.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 2500 LÍT ĐỨNG

-5% 9.313.000 đ 9.800.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 3000 LÍT ĐỨNG

-9% 10.552.000 đ 11.580.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 3500 LÍT ĐỨNG

-6% 12.240.000 đ 13.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 4000 LÍT ĐỨNG

-10% 13.625.000 đ 15.088.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 5000 LÍT ĐỨNG

-7% 16.407.000 đ 17.590.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 10000 LÍT ĐỨNG

-3% 34.308.000 đ 35.025.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 15000 LÍT ĐỨNG

-9% 51.339.000 đ 56.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA ĐỨNG

Liên hệ

Bồn nước hãng Hwata Việt Nam giá tốt cho công trình ✓ Bồn nước giá xuất xưởng cho mọi công trình ✓ Cam kết chất lượng hàng đầu ✓ Bảo hành 10 - 20 tuổi thọ.

BỒN INOX HWATA ĐỨNG

Hỗ trợ (24/7) 0983 630 549

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60