10.797222346,106.677222250

BỒN INOX HWATA ĐỨNG

BỒN NƯỚC INOX HWATA 700 LÍT ĐỨNG

-36% 2.500.000 đ 3.897.520 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 1000 LÍT ĐỨNG

-26% 3.200.000 đ 4.305.800 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 1500 LÍT ĐỨNG

-24% 4.600.000 đ 5.999.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 2000 LÍT ĐỨNG

-25% 6.050.000 đ 8.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 2500 LÍT ĐỨNG

-22% 7.650.000 đ 9.800.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 3000 LÍT ĐỨNG

-26% 8.650.000 đ 11.580.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 3500 LÍT ĐỨNG

-23% 10.050.000 đ 13.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 4000 LÍT ĐỨNG

-27% 11.150.000 đ 15.088.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 5000 LÍT ĐỨNG

-25% 13.350.000 đ 17.590.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 10000 LÍT ĐỨNG

-16% 29.600.000 đ 35.025.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA 15000 LÍT ĐỨNG

-22% 44.200.000 đ 56.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX HWATA ĐỨNG

Liên hệ

Bồn nước hãng Hwata Việt Nam giá tốt cho công trình ✓ Bồn nước giá xuất xưởng cho mọi công trình ✓ Cam kết chất lượng hàng đầu ✓ Bảo hành 10 - 20 tuổi thọ.

BỒN INOX HWATA ĐỨNG

Hỗ trợ (24/7) 0969 731 172

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60