10.797222346,106.677222250

Thanh lý bồn nhựa trắng khung thép

Bồn nhựa 10000 lít đứng vòng kiềng SẮT

-5% 28.500.000 đ 30.000.000 đ

Bồn nhựa 10000 lít đứng vòng kiềng INOX

-5% 35.000.000 đ 36.500.000 đ

THÙNG NHỰA KHUNG SẮT

-50% 1.350.000 đ 2.700.000 đ

Long Đại Thành cung cấp bồn nhựa trắng khung thép THÉP , bồn nhựa kiềng đai SẮT - bồn nhựa kiềng đai INOX chất lượng cao, bồn cũ hay bồn mới chúng tôi đều bảo hành sử dụng...

bồn nhựa trắng khung thép, Thanh lý bồn nhựa trắng khung THÉP, Thanh lý bồn nhựa trắng khung THÉP - SẮT - INOX

Hỗ trợ (24/7) 0983 630 549

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60